Clean Lead Ingot

$2.50 $2.00

Lead Ingots weight roughly 1 pound each(15oz-19oz each)

1.25% Atimony / .01% Tin